Predavači

Docent
Doc. dr Božidar Vlačić

Dr Božidar Vlačić je osnovne i postdiplomske studije završio je na Univerzitetu Crne Gore na smjeru za međunarodni biznis, a doktorske studije na Univerzitetu u Vigu u Španiji i stekao zvanje doktora ekonomskih analiza i poslovne strategije.

Tokom studija nagrađivan je raznim stipendijama (UGRAD Global, Erasmus Mundus Sigma projekat, Erasmus Mundus Green Tech projekat) i nagradama (nagrada TORRECID za najbolji doktorski predlog). Tokom 2018. godine bio je honorarni istraživač u ECOBAS-ovoj strateškoj grupi na Univerzitetu u Vigu i postdoktorski istraživač u Istraživačkom centru za menadžment i ekonomiju-CEGE (Catolica Porto Business School, Portugal).

Od 2019. godine radi kao docent u poslovnoj školi Catolica Porto, Universidade Catolica Portuguesa (Portugal). Aktivan je član Evropske međunarodne poslovne akademije i njegovo istraživačko interesovanje nalazi se na presjeku kognitivne psihologije, procesa internacionalizacije i marketinga.

Najznačajniji radovi:

  • Immigrant entrepreneurship: A review and research agenda: M Dabić, B Vlačić, J Paul, LP Dana, S Sahasranamam, B Glinka Journal of Business Research 113, 25-38, 2020
  • International business decisions and manager’s cognitive style: opening up research avenues from cognitive behavioural strategy: M González-Loureiro, B Vlačić Gestão e Sociedade 10 (27),  2016
  • The Internationalization of SMEs: Strategic Choices Under a Cognitive Approach: B Vlacic, M González-Loureiro, J Eduardsen Handbook of Research on Entrepreneurship, Innovation, 2019
  • The role of Brexit on a labor diaspora's mobility and stability: SC e Silva, M Elo, B Vlacic EIBA annual conference, 2019
  • Internationalization process and decision-making: An approach through the lens of the manager cognition: B VLAČIĆ, M González-Loureiro PROCEEDINGS OF THE 10TH INTERNATIONAL MANAGEMENT CONFERENCE: CHALLENGES OF, 2016
dr Božidar Vlačić
Predmeti
Kontakt podaci