Predmeti

FKT3DR
Diplomski rad

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 4+4
Smjer: Opšti smjer

Diplomski rad - razrada ideje za sopstveni biznis u oblasti kulture i turizma.

Angažovani predavači: