Predmeti

FKT3SKT
Sociologija kulture i turizma

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 3
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: Kultura i turizam

.

Angažovani predavači: