Predmeti

FKT2KF
Kineska filozofija

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2+1
Smjer: Kineske studije

Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznati studenta sa tri ključne škole kineske filozofije (Konfučijanizam, Taoizam i kineski Budizam, kao i detaljno razumijevanje različitih škola i njihovih mišljenja u istoriji kineske filozofije. Na osnovu istorijskih činjenica, životnih priča filozofa kao i različitih filozofskih žanrova će pomoći studentu da razumije ključne koncepte i sadržaje ali i pomoći studentu da napravi razliku između kineske i zapadne filozofije

Angažovani predavači: