Predmeti

FKT3VUNM
Vizuelna umjetnost i novi mediji

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: Kultura i turizam

.

Angažovani predavači: