Predmeti

FKT3KB4
Kulturna baština IV

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: Kultura i turizam

.

Angažovani predavači: