Predmeti

VATEL-VIN201
Worldwide Wine Vintages

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 2
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: VATEL studije

.

Angažovani predavači: