Predmeti

VATEL-VIN101
Wine Vintages

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: VATEL studije

.

Angažovani predavači: