Predmeti

VATEL-INF101
Computer Sciences I

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: VATEL studije

.

Angažovani predavači: