Predmeti

VATEL-CLT301
Multicultural Management

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 2
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: VATEL studije

.

Angažovani predavači: