Predmeti

VATEL-LAN302
French Language

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: VATEL studije

.

Angažovani predavači: