Predmeti

FKT1D
Demografija

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 1
Obavezan: Da
Fond časova: 1+0
Smjer: Opšti smjer

Opis modula:

Demografija je nauka o stanovništvu koja izučava, njegovu veličinu, kretanje i  karakteristike (strukture). Fokus ovog predmeta jeste razumjevanje stanovništva kao faktora proizvodnje i okvira potrošnje, a u svrhu razvoja biznis ideje i poslovnom odlučivanju uopše. Osnovni principi predmeta su:

  • Demografska znanja su dio opšte kulture studenta ili zašto izučavamo demografiju (jedinice posmatranja demografije, komponente prirodnog, mehaničkog kretanja i međupoveznost demografije sa ostalim naukama);
  • Veličina stanovništva određuje potencijal ekonomskog razvoja ili kako izračunati veličinu tržišta (analiza tržišta i stanovništvo);
  • Demografske strukture kao osnov razumjevanja nematerijalne kulturne baštine ili šta prodati kao kulturu potrošaču (strukture stanovništva prema polu, ekonomskoj aktivnosti, obrazovanju itd);

Ishodi modula jeste da student samostalno može:

  • Opisati demografske procese uslovljene prirodnim i mehaničim kompomentama kretanja stanovništva (opšta kultura);
  • Ocjeniti nivo ekonomskog razvoja države na osnovu demografskih podataka o kretanju i strukturi stanovništva (buđenje ideja za razvoj biznisa );
  • Procjeniti demografski okvir i strukturu tržišta (razvoj istraživačkih vještina)

Angažovani predavači: