Predmeti

FKT1ICG
Istorija Crne Gore

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: Kultura i turizam

.

Angažovani predavači: