Predmeti

FKT2TTI
Tematski turizam I

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 2
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: Kultura i turizam

.

Angažovani predavači: