Predmeti

FKT1KKks
Kineska kultura

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 4+2
Smjer: Kineske studije

Ideja izučavanja predmeta: Da se student upozna sa kineskom kulturu i razumije kulturnu, socialnu, ideološku, obrazovnu i političku dimenziju kineskog društva.

Ciljevi izučavanja predmeta: Nastava na predmetu će se realizovati kroz istraivački pristup, kroz predavanja, proučavanje literature, i posebno kroz interaktivne prezentacije i disusije, kroz koje će studenti sticati fundamentalna znanja o kineskoj kulturi. Cilj je da student kroz istorijski pristup i principom vremenskog voza, što bolje razumije kinesku kulturu. Nastava ima za cilj da studente ohrabri na kritično razmišljanje o modernim razvojnim pravcima Kine kroz proučavanje njenog prirodnog okruženja, načina organizacije i ekonomije, istorije, tradicije, religije; društvene organizacije, drevne mudrosti i religije, nauke i tehnologije, jezika, umjetnosti, života i običaja, te odnosa kineske civilizacije sa modernim svijetom. Riječju, da se na osnovu proučavanja, istraživanja i razumijevanja prošlosti i sadašnjosti Kine, razumije njena budućnost.

Angažovani predavači: