Predmeti

FKT1IC
Istorija civilizacija

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova: 3+2
Smjer: Opšti smjer

Ideja izučavanja predmeta: upoznavanje studenata sa socijalnim razvojem, od pronalaženja pisma, širenja pismenosti, razvoja materijalne kulture naroda u određenim periodima

Ciljevi izučavanja predmeta: da se kultivira u njima poštovanje za doprinos civilizaciji kao za ukupni razvoj čovjeka i ljudskog društva, i poštovanje različitih civilizacija i njihovih vrednosti.

Angažovani predavači: