Predmeti

FKT3KI
Kreativne industrije

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova: 3+2
Smjer: Opšti smjer

Kako kreativne industrije postaju značajan izvor prihoda, ideja predmeta je da ukaže na kreativne industrije kao izvor preduzetničkih šansi.

Cilj predmeta je da kod studenata razvije sposobnosti:

  • razumijevanja preduzetničkog potencijala koji nude kreativne industrije, 
  • analize tržišta i uočavanja tržišnih niša,
  • procjene neophodnih znanja i saradnika,
  • razvoja i zaštite intelektualne svojine,
  • obezbjeđivanja finansija i drugih vidova podrške,
  • kreiranja strategije za otvaranje novog tržišta i 
  • nastupa na postojećem tržištu.

Angažovani predavači: