Predmeti

FKT2TTII
Tematski turizam II

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 2
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: Kultura i turizam

.

Angažovani predavači: