Predmeti

FKT1EIR
Ekonomija i razvoj

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova: 2+2
Smjer: Opšti smjer

Ovdje opis...

Angažovani predavači: