Predmeti

VATEL-GES101
Management I

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: VATEL studije

.

Angažovani predavači: